HATARTALANUL! Szabadegyháza

Fenntartója: KLIK
Működési területe és beiskolázási körzete: Szabadegyháza
Az intézmény igazgatója: Pálfyné Miklós Andrea
Címe: Szabadegyháza, Fő u. 63-65.
Telefon/fax/email: 25/509-537
Igazgató: 25/509-527
Élelmezésvezető: 25/509-537
Email: igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu

A pedagógusok száma: 27 fő, valamennyi szakképzett nevelő. A tanulók létszáma 180 és 205 között változik. Az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám kedvező az eredményes munka végzéséhez.

Az iskola az 1900-as évek elején épült, majd több átalakítás és hozzáépítés során nyerte el mai formáját. Azóta 14 tantermessé bővült, amelyhez nyelvi laboratórium, fizika-kémia szaktanterem, fiú technikaterem, lányok részére kialakított főzőkonyha és egy 12x24 méteres tornaterem áll rendelkezésünkre, valamint 100 fős konyhánk, mely az iskolai étkeztetést szolgálja. Az informatika oktatása csak oktatási célokra kialakított, jó felszereltségű számítógépteremben történik. Iskolánkhoz korszerű rekortán borítású sportpályák tartoznak, melyek méretüknél fogva hivatalos versenyek lebonyolítására is alkalmasak. Az épületet körülvevő arborétumban megtalálható Magyarország összes honos fáján kívül számtalan ritka, értékes növény. A pihenőparkot, különösen a délutáni foglalkozások keretében tanulóink szívesen használják.

Alaptevékenysége: A tanköteles korú gyermekek alapszintű általános iskolai nevelése és oktatása 1-8. évfolyamon, alapfokú művészeti képzés, valamint gyógypedagógiai nevelés, fejlesztő foglalkozás. Az iskolában diákönkormányzat működik.

Pedagógiai programunkban az alapkészségek kialakítása és fejlesztése mellett kiemelten kezeljük a néphagyományok megismertetését, ápolását. E célt szolgálják a népi kismesterség szakköri foglalkozások, az abai Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett citera- és néptánc-oktatása. Citerazenekaraink tevékenysége országos jelentőségű.

Országos sikereket értek el atlétáink, teniszezőink, tollaslabdázóink és asztaliteniszezőink. Több éve iskolánk rendezi a kisiskolák atlétikai bajnokságának megyei döntőjét. 2014 nyarán elnyertük a Kisiskolák Vándorkupáját.

Tanulóink angol, illetve német idegen nyelvet tanulhatnak. Egyéni képességeik fejlesztésére térítésmentes szakköröket vehetnek igénybe: sakk, tenisz, tömegsport, tenisz, csillagász, matematika,szövegértés, angol és német szakköreink működnek.

Továbbtanulási mutatóink jók. Végzős hallgatóinknak megközelítőleg fele érettségit adó középiskolában tanul tovább.

Iskolánk hagyományai közül legkiemelkedőbb a március 15-e hetén tartott Kossuth-hét. Tanulóink ennek keretében sport- és tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön vehetnek részt. Minden tanévben sort kerítünk az "Alma Mater"-díj átadására, melyet olyan 8. osztályos tanuló kaphat meg, aki mind tanulmányi téren, mind magatartásban méltó példaképe lehet diáktársainak.

Iskolánk fenntartását az állami finanszírozás mellett az önkormányzat támogatja. Minden tanulónk részére évek óta térítésmentes tankönyveket biztosít, valamint jelentős összeggel járul hozzá a gyermekek nyári táboroztatásához. Minden évben 6-8 tanulónk csereüdülésen vesz részt a franciaországi Thiverny-ben, valamint 16-20 tanulónk erdélyi testvértelepülésünkre, Korondra látogathat, melyet részben a Határtalanul! pályázat keretében, részben önkormányzati hozzájárulással valósítunk meg.