HATARTALANUL! Szabadegyháza
Tájékoztatás a veszélyhelyzeti hatáskörgyakorlásról

Tisztelt Lakosság!

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelet 1. §-ában Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az alábbiak szerint: „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki."

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése a következőket rendeli el: „ (4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti."

A fent idézett jogszabályok alapján sem képviselő-testületi, sem bizottsági ülést nem lehet még online formában sem tartani a mai naptól. Ezért a 2020. november 5-ére összehívott képviselő-testületi ülés elmarad.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Polgármester Asszonnyal egyeztetve, a mai naptól a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal személyes ügyfélfogadását felfüggesztjük. A hivatal állománya teljes létszámban dolgozik, telefonon, e-mailen elérhetők az ügyintézők.

Szabadegyháza, 2020. november 4.

Nagy András Botond s.k.

jegyző