HATARTALANUL! Szabadegyháza
A gyermekvédelmi törvény módosításával 2015. szeptember 1-jétől kibővül az óvodában ingyenesen étkező gyermekek köre.

A legfontosabb tudnivalók:

Kik jogosultak ingyenesen étkezni az óvodában?

-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
-a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek,
-azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére tartósan beteg vagy fogyatékos,
-akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
-akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
-akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 89.408,- Ft-ot (2015-ben ennyi a nettó minimálbér 130%-a).

Hogyan lehet igényelni az ingyenes gyermekétkeztetést?
Erre a célra rendszeresített nyilatkozattal (megtalálható a Szabadság tér 1. szám alatti szociális irodában és az óvodában).

Mivel kell igazolni, hogy valaki jogosult az ingyenes gyermekétkeztetésre?
Elegendő a nyilatkozat benyújtása, egyéb dokumentumot nem kell csatolni.

Mikor lehet a kérelmet benyújtani?
Bármikor, akár év közben is, de az ingyenesség visszamenőleg nem érvényesíthető (kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetén, amikor a jogosultság kezdőnapjától jár).

Az egy főre jutó jövedelem számításánál kit és kinek a jövedelmét kell figyelembe venni?
-a szülő jövedelmét,
-a szülő házastársának vagy élettársának a jövedelmét,
-a 18 év alatti gyermeket,
-a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali tagozaton tanuló gyermeket,
-a tartósan beteg, fogyatékos gyermeket életkortól függetlenül,
-a szülő vagy házastársa által eltartott egyéb rokont.

Felhívjuk a figyelmet, hogy bár az intézmény a szülői nyilatkozatban foglaltakat nem ellenőrizheti, de a szülőknek a nyilatkozatot büntetőjogi felelősségük tudatában kell megtenniük. Tehát ha később – hivatalból vagy bejelentésre - kiderül, nem valós adatokat közölt, hamis nyilatkozatot tett, ennek következményeivel kell számolnia a szülőnek.

Polgármesteri Hivatal