HATARTALANUL! Szabadegyháza
Kérjük az élelmiszer- és egyéb üzletek, gyógyszertár, postahivatal dolgozóinak együttműködését is a hatóságok utasításainak és javaslatainak betartására a járvány elleni védekezésben! Kérjük, korlátozzák a helyiségben egyidejűleg tartózkodók létszámát, valamint egyéb intézkedésekkel, védőeszközök alkalmazásával védjék saját magukat és embertársainkat!

Tisztelt Szabadegyháziak!

Kritikus fázisba érkeztünk a koronavírus járvány kezelésében. Az Operatív Törzs és a Tisztifőorvosi Szolgálat tájékoztatása alapján a koronavírus az ország egész területén jelen van, csak idő kérdése, hogy községünkben is legyenek igazolt esetek. Jelenleg Szabadegyházán sem koronavírusos, sem koronavírus-gyanús eset nincs, kötelező hatósági házi karantént sem rendeltek el.

Az Önkormányzat eddig minden hatásköre szerint lehetséges intézkedést és előkészületet megtett a járvány lassításának és kezelésének érdekében. Mindezek azonban részleges megoldást jelentenek az Önök, különösen az idősek együttműködése és felelősségteljes magatartása nélkül! Ezért szeretném nyomatékosan felhívni mindenki figyelmét a következőkre:

- Maradéktalanul tartsák be a hatóságok utasításait és javaslatait is!

- Ha csak tehetik, ne hagyják el otthonaikat! Kizárólag munkába járás, élelmiszer-beszerzés és gyógyszervásárlás céljából hagyják el otthonukat!

- A 70. életévüket betöltöttek EGYÁLTALÁN NE hagyják el otthonaikat! Ha a családjaikat, ismerőseik nem tudják ellátni őket, az önkormányzat és az idősgondozók segítséget nyújtanak ebben. Ezt a segítséget a 30/270-9816, a 70/328-6415 és a 30/336-6913 telefonszámon lehet kérni.

- Kérem az iskoláskorú fiatalokat, maradjanak otthon és kérem a szülőket ennek a betartatására! A jelenlegi helyzet nem iskolaszünet, és a fiataloknak is kerülni kell a csoportosulást mind a nyílt, mind a zárt területeken!

- Bevásárlásaik során tartsák meg a józan ész szabta mértéket! Az ellátási láncban nincs fennakadás, a kereskedők tájékoztatása szerint nem kell áruhiányra számítani! Üres polcokat és pultokat pontosan azért lehet látni, mert az üzleten belüli árufeltöltés nem tudja lekövetni a minden racionális alapot nélkülöző élelmiszer felhalmozást!

- Kérjük az üzletek, boltok dolgozóit, a gyógyszertár, postahivatal alkalmazottait, hogy ők is tartsák be és tartassák be a hatósági előírásokat. Korlátozzák az üzletben, helyiségben egyidejűleg tartózkodók létszámát, valamint védőeszközökkel, védőfelszereléssel védjék saját maguk és embertársaik egészségét!

- A gyógyszerellátásban is kialakulhat készlethiány, ha indokolatlan méretekben zajlik az alapvető gyógyszerek felvásárlása. Kérem, hogy mindenki csak annyi gyógyszert vásároljon, amennyire valóban szüksége van!

- Amennyiben a koronavírus tüneteit érzékelik magukon NE menjenek házi orvosukhoz vagy a Kórház sürgősségi osztályára! Hívják fel házi orvosukat, aki értesíti a Mentőszolgálatot, amely kimegy a helyszínre!

Szeretném, ha mindenki világosan látná és tudatosítaná: ennek a járványnak a súlyossága és hossza azon múlik, hogy mindannyian helyesen, minden előírást és kérést betartva, fegyelmezetten élünk-e! Az általam kapott tájékoztatások szerint az állam, a hatóságok és az egészségügyi rendszer, és persze az Önkormányzat is felkészült a koronavírus okozta kihívásra. Amire azonban semmilyen szervezet nem tud maradéktalanul felkészülni, az az emberi felelőtlenség és könnyelműség. Emiatt még egyszer, a lehető legnyomatékosabban kérek mindenkit a tájékozódásra és az ajánlások és szabályok pontos betartására! Ezt a helyzetet közösen, közös erőfeszítéssel kell megoldanunk! Az Önkormányzat minden tőle telhető segítséget megad ebben az erőfeszítésben, együtt, egy csapatban fogjuk átvészelni ezt a helyzetet!


Egriné Ambrus Andrea
polgármester