HATARTALANUL! Szabadegyháza
Tisztelt Szabadegyházi Polgárok! A Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetben a mai napon érvényes helyzetről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

Tisztelt Szabadegyházi Polgárok!

A Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetben a mai napon érvényes helyzetről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

Általános Iskola

Az iskolában a fenntartó (Tankerületi Központ) tanítás nélküli munkarend bevezetéséről döntött. Az igazgató az érintett gyermekeket és szüleiket értesíti a részletekről.

Kincsem Óvoda

Az óvoda működtetéséről a döntést visszaadták önkormányzati hatáskörbe. Az óvodában 2020. március 16-ától, hétfőtől határozatlan időre szünetet rendelek el. A rendkívüli szünet időtartama alatt rendkívüli, indokolt esetben ügyeleti ellátást biztosítunk azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek szülei más módon nem tudják megoldani a gyermek elhelyezését. (Részletek a március 14-ei cikkben.)

Egészségügyi, szociális, idősgondozó intézmények - CSAK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS TÖRTÉNIK!

Orvosi rendelő: Dr. Goda László háziorvos a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a tiszti főorvos szigorú utasításait követve végzi mindennapi munkáját. A rendelési időről és a veszélyhelyzetben kialakított eljárásrendről külön cikkben tájékoztatjuk Önöket.

Fogászati ellátás: Az előjegyzett kezeléseket elhalasztjuk, ellátásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az orvos gyulladásos elváltozást diagnosztizál. Nem végezhetünk vízpermet-képződéssel járó beavatkozásokat. Nem számít sürgősségi esetnek a kiesett fogtömés, a szuvas fog, a fog érzékenysége, sőt NEM SÜRGŐSSÉGI a fájdalomcsillapítóra múló fogfájdalom sem!!!
A veszély idején az orvosi rendelő főbejáratát zárva tartjuk, kérjük, kopogással jelezzenek és kimegyünk Önökhöz! Kérjük, fokozottan ügyeljenek a személyes higiéniára, aki teheti, az valóban maradjon otthon! Türelmet és fegyelmezett magatartást kérünk Önöktől!

Védőnő, nőgyógyászati rendelés:

- A védőnői és orvosi tanácsadások elmaradnak. Akinek mégis jönnie kell (várandós, újszülött, védőoltás), telefonon értesítjük.
- A kapcsolattartás a családokkal telefonon és interneten lehetséges (tel.: 25/478-711, 30/550-0785), email: vedono@szabadegyhaza.hu).
- Nagyon indokolt esetben telefonos egyeztetés szerint egyedileg lehetséges érkezni a tanácsadóba, szigorú higiénés szabályok szerint (kismamáknak, újszülötteknek, védőoltásra).
- Várakozás a bejárati ajtó előtt történik, és csak az előző páciens távozása után jöhetnek be. Váróban közös várakozás nem történhet!
- Jelen álláspont szerint a kötelező védőoltások valamilyen módon megtörténnek, akinek aktuális. Telefonon értesítünk mindenkit, hogy mikor és hogyan.
- Dr. Berzsenyi Tibor nőgyógyász rendelései szerdánként határozatlan ideig elmaradnak!
- A tanácsadó ajtaja zárva lesz, de kopogásra (ablakon), telefonos jelzésre kijövök.
- Mindenki maradjon otthon, aki teheti! Az udvarra és a kertekbe persze ki lehet menni.
Kérjük mindenkitől az együttműködést! Nagyon fontos az egyéni megelőzés és a személyes felelősség. Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Családsegítő, gyermekjóléti szolgálat:

Az Adonyi Szociális Központban a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedésének elkerülése érdekében március 16-ától visszavonásig korlátozott ügyfélfogadást tartunk.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kapcsolattartás kizárólag telefonos elérhetőségen, illetve használják a facebook közösségi oldalt. Minden rendezvény elmarad! Krízis esetén a megadott telefonszámon elérhető:

25/478-563 - Szociális helység
0670/328-2453 - Jassóné Kardos Ildikó
70/636-63-15 - Tóthfalusi-Kemmer Nikoletta Kíra

Pékáru kiosztása és a ruhabörze (bála) szünetel.

A szociális étkeztetés térítési díjának befizetése az alábbi napokon lehetséges:

2020. április 02. (csütörtök) 8-12 óráig és

2020. április 14. (kedd) 8-12 óráig

0670/328-24-53 – Jassóné Kardos Ildikó

Kérnénk, szíveskedjenek a megadott időpontokat betartani!

Házi segítségnyújtás:

Kérjük a hozzátartozókat, hogy a jelen veszélyhelyzetben fokozottabban figyeljenek a házigondozásban részt vevő idősekre, a gondozónők csak a legszükségesebb eseteket fogják ellátni, a legalapvetőbb tevékenységek keretén belül.

0630/270-98-16 – Somogyi-Borbély Kitti

0670/6328-24-15 – Csuriné Rábai Marika

0630/336-69-13 – Göblyös Péterné


Művelődési ház, rendezvények

A Nagy László Művelődési Ház 2020. március 16-ától, hétfőtől határozatlan ideig ZÁRVA tart.

Külön felhívjuk a civil szervezetek, egyesületek és társadalmi szerveződések figyelmét a korlátozások betartására!

Az egyes kulturális intézményeket érintő naprakész információkért kérem, hogy keressék fel a Művelődési Ház facebook oldalát. A megadott elérhetőségeken a munkatársak állnak a tájékoztatást kérők rendelkezésére. Telefon: 30/304-5349, muvhaz.szabadegyhaza@gmail.com.

Polgármesteri Hivatal - ügyintézés

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. március 16-ától, hétfőtől határozatlan ideig szünetelteti az ügyfélfogadást, egyúttal kéri ügyfeleit, hogy lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton intézzék az ügyeiket. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérem, hogy telefonon egyeztessenek az ügyintézővel.

Felhívás a külföldön (is) dolgozó kamionosok felé!

Kérjük azokat a gépkocsivezetőket, akik külföldön (is) munkát végeznek, hogy különösen fokozott óvatossággal, fegyelmezetten tartsák be a közösségi érintkezés szabályait, tekintet nélkül arra, hogy házi karanténba kell-e vonulniuk vagy nem! Az itthon tartózkodás idején lehetőleg tartózkodjanak otthon, a bevásárlást ne ők intézzék, vagy ha mégis az utcára, boltba stb. kell menniük, viseljenek szájmaszkot, védőkesztyűt. Még akkor is, ha tünetmentesek, és ha nem is jártak fertőzött helyen (jelen helyzet szerint gyakorlatilag bárhol érintkezhetnek a vírussal)!

Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy Szabadegyházán koronavírussal fertőzött beteg lenne, azonban fokozott óvatosságra intem a község lakóit.

Általános és középiskolás tanulók

Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy nem tanítási szünet van, hanem járványügyi veszélyhelyzet! Kérünk benneteket, vegyétek komolyan a jelenlegi helyzetben életbe léptetett szigorításokat. Lehetőleg minél kevesebbet tartózkodjatok az utcán, illetve a közösségi helyeken.

A holnapi naptól, március 17-étől lezárjuk a településen található futballpályákat, gyermek és felnőtt játszótereket, a községi kemence és műfüves pálya, piac környékét, valamint az iskola területére (teniszpálya, sportpálya, futópálya) sem lehet bemenni!

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a járványügyi helyzet alakulását, az illetékes hatóságokkal szoros együttműködésben, felelősséggel, az operatív törzs ajánlásainak figyelembevételével dolgozunk a vírus terjedésének megelőzése és a lakosság védelme érdekében.

Határozottan kérem a szabadegyháziakat, hogy a szükségtelen pánikhangulat keltésétől tartózkodjanak. Az érintett hatóságok mindent megtesznek a kialakult helyzet megfelelő kezelése érdekében.

Hiteles, naprakész információkért látogasson el a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalra.

A személyes kapcsolat elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető!

A jelen egészségügyi helyzet mindannyiunktól fokozott óvatosságot, fegyelmet kíván!

Kérem a lakosság felelősségtudatos megértését!

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!


Egriné Ambrus Andrea
polgármester