HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki településgondnok munkakör betöltésére.

Szabadegyháza Község Önkormányzata

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet

településüzemeltető, településgondnok munkakör betöltésére

Az alkalmazás időtartama:
Határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2.

Feladata:
– közterületek, játszóterek ellenőrzése, karbantartása,
– utak, járdák állapotának ellenőrzése, karbantartása az évszaknak megfelelően,
– zöldterületek gondozása, árkok, vízátereszek karbantartása,
– külterületek szükség szerinti gondozása,
– közmunkaprogramban résztvevők és fizikai állomány munkájának megszervezése és közvetlen irányítása,
– eszköz, áru- és anyagbeszerzés,
– az önkormányzat ingatlanjai, üzemeltetése során felmerülő műszaki, gépészeti javítási, karbantartási feladatok elvégzése,
– rendezvények technikai feltételeinek biztosítása,
– egyéb karbantartási munkák elvégzése, gépkarbantartás,
– intézményi felújítások irányítása
– önkormányzati felújítások elvégzése, illetve közreműködés,
– minden egyéb, amivel a polgármester megbízza.

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú végzettség (min. szakmunkásvizsga)
– „B" kategóriás jogosítvány
– önálló munkavégzés képessége

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– építészeti, épületgépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalat,
– kisgépkezelői végzettség
– a település helyismerete
– számítógépes ismeretek felhasználói szintű alkalmazása

A pályázathoz csatolni kell:
- önéletrajz (a pályázó a pályázatában adja meg a mobiltelefonos elérhetőségét),
- képesítést tanúsító okirat másolata

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. július 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.

Fizetés: megállapodás szerint. További juttatások: telefon, gépjármű

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A munkakör eredményes pályázat esetén az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatot Egriné Ambrus Andrea polgármesternek címezve, 2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2. címére postai úton, illetve elektronikusan a polgarmester@szabadegyhaza.hu e-mail címre vagy a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a 30/638-4249 telefonszámon kérhető.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Szabadegyháza, 2021. június 22.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester

A pályázati felhívás itt olvasható