HATARTALANUL! Szabadegyháza
Kérem, olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:

Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem, olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:

A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendője?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.

Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja!

Az új gyűjtőedény átvételi helye és ideje Szabadegyházán:

Sárosdi u. 7. (régi gyógyszertár udvara)

Kérjük, hogy az átvételkor a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát hozza magával! Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazás a hivatalban és honlapunkon elérhető. Ha a lakcíme nem a szolgáltatással érintett ingatlanba van bejegyezve, akkor vigye magával a szolgáltatási szerződését vagy egy hulladékgyűjtési díjról szóló számláját is.

Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az edényben milyen hulladékok gyűjthetők, a mellékelt szórólap és az edényre ragasztott tájékoztató segít eligazodni.

A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő edényében gyűjtse. Ennek elszállítása továbbra is a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Ott ahol ez változik, közszolgáltatója idejében tájékoztatni fogja.

Bővebb információt találhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: www.vertikalzrt.hu

Köszönjük együttműködését!

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

Szelektív gyűjtőedényzet kiosztási rendje Szabadegyháza

Elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítási naptár 2021 Szabadegyháza

Meghatalmazás szelektív hulladékgyűjtő edény átvételére