HATARTALANUL! Szabadegyháza
Tájékoztató a keresetlevél elektronikus benyújtásáról a közigazgatási és a birtokvédelmi perekben

Tájékoztató a keresetlevél elektronikus benyújtásáról a közigazgatási és a birtokvédelmi perekben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. §-a és a 341/J. §-a rendelkezései szerint – figyelemmel a Pp. 397/I. § (2) bekezdés b) és c) pontjára – a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben és a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a keresetlevelet elektronikus úton köteles benyújtani.

Az érintett jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatják be az első fokon eljáró közigazgatási szervhez, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz.

A keresetlevelek benyújtásához szükséges az ÁNYK telepítése és a közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálat iránti eljárásban a SZEGYHAZA_szegyhaza_k01 jelű, a jegyző által hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti eljárásban a SZEGYHAZA_szabadegyhaza_p26 jelű keresetlevél űrlap kitöltése és az ÁNYK rendszeren keresztül történő megküldése.

1. Útmutató a nyomtatványok használatához:

Az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) telepítése. Az ÁNYK program ingyenesen letölthető:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolt...

2. A nyomtatvány linkjére kattintva az önműködően települő nyomtatványok letöltődnek.

3. A letöltött .jar kiterjesztésű állományra kattintva a nyomtatvány telepítése automatikusan elindul, amennyiben gépünkre előzőleg már telepítettük az Általános Nyomtatványkitöltő programot

4. A telepített nyomtatványt az ÁNYK programban az Adatok>Új nyomtatvány menüben lehet megnyitni és kitölteni.

Nyomtatványok:

K01- Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

K01- Űrlap kitöltési útmutató

P26 - Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatására iránti perben

P26 - Űrlap kitöltési útmutató

Szabadegyháza, 2017. október 20.

Nagy András Botond jegyző s.k.