HATARTALANUL! Szabadegyháza
A Települési Mentőcsoportba történő jelentkezés első lépése a település Polgármesteri Hivatalában (a közbiztonsági referensnél) elérhető önkéntes belépési nyilatkozat kitöltése. Kérjük, csatlakozzon hozzánk, emeljük minél magasabb szintre településünk biztonságát!

Tagtoborozás a Települési Mentőcsoportba!

A katasztrófavédelem nemzeti ügy. Minden embernek joga van megismerni a környezetében lévő veszélyforrásokat, egyúttal kötelessége a tőle elvárható módon közreműködnie a veszélyhelyzetek megakadályozásában és elhárításában.

A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem, mely megteremtésében az állampolgároknak is tevékenyen részt kell venniük. A polgári védelem fokozatosan fejlődött ki a korabeli légoltalmi feladatokból, és vált a természet vagy az ember okozta katasztrófák megelőzését, és az azokkal szembeni védekezést szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedési rendszerré.

Ahogy az elnevezés is tükrözi, az állampolgárok szerveződésével, együttműködésével, egy védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor a kialakult helyzet kezelésére rendelt állami szervek (tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai már nem elegendőek (pl.: egy hosszan elhúzódó árvízi helyzet). Mindemellett szükségessé válhat olyan technikai eszközök, gépek, és élőerő igénybevétele, amelyekkel a hivatásos szervek nem, vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek.

A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi szervezetek hierarchikus rendszere. Ez a rendszer alulról építkezik, a különböző egységek egymásra kerülve alkotnak egységes rendszert. Így juthatunk el a munkahelyi polgári védelmi szervezetből a települési, a területi, majd a központi rendeltetésű polgári védelmi szervezetig. Minden szervezet kisebb egységekből áll (infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, lakosságvédelmi stb.), melyeket az adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembevételével hoztak létre.

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény lehetőséget ad önkéntes jelentkezés alapján szerveződött polgári védelmi szervezetek létrehozására is.

Fejér megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de szerencsére az önkéntes alapon jelentkezők száma is gyorsan növekszik.

Az ideális önként jelentkező vállalja, hogy szabadidejéből áldoz a köz javára, felajánlja erejét és tudását embertársai védelme érdekében a köz szolgálatában.

Mindazon állampolgárok jelentkezését várjuk, akik szükség esetén szívesen bekapcsolódnak településük védelmébe, a helyi szintű káresemények felszámolásába. Egyaránt számítunk szakképzett önkéntesek, mérnökök, egészségügyi, elsősegély-nyújtási ismerettel rendelkező, valamint jó fizikai erőlétben lévő jelentkezőkre, illetve a volt (nyugállományú) rendőrök, katonák, tűzoltók, polgárőrök jelentkezésére is.

A Települési Mentőcsoportba történő jelentkezés első lépése a település Polgármesteri Hivatalában (a közbiztonsági referensnél) elérhető önkéntes belépési nyilatkozat kitöltése.

Kérjük, csatlakozzon hozzánk, emeljük minél magasabb szintre településünk biztonságát!