HATARTALANUL! Szabadegyháza
Mától benyújthatók a szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemhez minden esetben jövedelemigazolást kell csatolni!

Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!

Szabadegyháza Község Önkormányzata megalkotta a szociális tűzifa támogatásról szóló helyi rendeletét. A kérelmek már benyújthatók a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatalban, 2022. január 15-éig, ügyfélfogadási időben.

Szociális célú tűzifa támogatásban részesülhet az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2021-ben 71.250 Ft-ot), egyedül élő esetén annak 300%-át (85.500 Ft-ot). Egy ingatlanra egy jogosult részére állapítható meg támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Nem jogosult támogatásra az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában kér támogatást, mely tűzifával nem fűthető, továbbá amely üresen áll, életvitelszerűen nem lakott. Nem állapítható meg szociális célú tűzifa támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve vele közös háztartásban élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Fejér Megyei Kormányhivatal Gárdonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával.

A háztartásonként megállapítható maximális támogatás mértéke 2 erdei m3.

A kérelemhez csatolni kell a jogosultság megállapításához szükséges valamennyi iratot, így különösen a háztartásban élők jövedelmi viszonyainak igazolásáról szóló dokumentumokat.

A kérelmeket a polgármester folyamatosan bírálja el, legkésőbb 2022. január 31. napjáig. A polgármester a döntést követően a támogatásban részesülőket levélben értesíti a tűzifa térítésmentes átvételének időpontjáról és módjáról.

A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

Amennyiben a jogosult az természetbeni támogatásként biztosított tűzifát értékesíti vagy nem a kérelemben megjelölt háztartás fűtésére hasznosítja, köteles a tűzifa bruttó árának, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

A kérelmek letölthetők honlapunkról és a hivatalban is megtalálhatók.