HATARTALANUL! Szabadegyháza

TÁJÉKOZTATÓ

SZABADTÉRI ÉGETÉSSEL KAPCSOLATBAN

A szabadtéri tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. A tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

-belterületen csak ott és akkor szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol és amikor ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, enélkül TILOS!

-a külterületi tarló- és növényi hulladék égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel

-a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról és eszközről!

-ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést, és oltsuk el a tüzet!

-háztartási szemét, veszélyes hulladék, építési törmelék (pl.: műanyag, gumi, PET palack, újságpapír, ágymatrac, pelenka) égetése mindenkor TILOS!

-az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A szabályok megszegése esetén tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni, melynek mértéke:

-önkormányzati rendelettől eltérő időpontban történő belterületi égetés esetén 20 ezer Ft-től 60 ezer Ft-ig;

-engedély nélküli külterületi égetés esetén 50 ezer Ft-től 500 ezer Ft-ig;

-ha az égetés során akkora tűz keletkezik, hogy a tűzoltóságnak be kell avatkoznia, 20 ezer Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedhet!

Tűzgyújtási tilalommal, szabadtéri égetéssel és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkat
a www.katasztrofavedelem.hu vagy a www.nebih.hu oldalon talál!