HATARTALANUL! Szabadegyháza
Pályázati Felhívás Helyi civil szervezetek részére 2020

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek részére

Pályázati felhívás

Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására.

A pályázat célja:

A pályázat a helyi civil szervezetek 2020. január 1. és 2020. december 31. között megrendezendő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek működési költségeihez kíván hozzájárulni.

Pályázók köre:

Szabadegyházán működő civil szervezetek, amelyeket az illetékes törvényszék (bíróság) szabadegyházai székhellyel bejegyzett.

Támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök:

a civil szervezetet bemutató kiadványok támogatása,

a civil szervezet pályázati önrészének támogatása,

a civil szervezet működési támogatása

Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

·a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

·a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

·a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.

Pályázni az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete szerinti adatlapon lehet. (csatolva a felhíváshoz)

A pályázathoz csatolni kell a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről és a 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről szóló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28. 13.00 óra.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, az e célra készített adatlap és a kötelező mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani a Hivatalban, Szabadegyháza Község Polgármesterének/Képviselő-testületének címezve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20.

A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.

Szabadegyháza, 2020. február 5.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester

A pályázati adatlap innen tölthető le