HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására.

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek részére

Pályázati felhívás

Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására.

A pályázat célja:

A pályázat a helyi civil szervezetek 2019. január 1. és 2019. december 31. között megrendezendő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek működési költségeihez kíván hozzájárulni.

Pályázók köre:

Szabadegyházán működő civil szervezetek, amelyeket az illetékes törvényszék (bíróság) szabadegyházai székhellyel bejegyzett.

Támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök:

a civil szervezetet bemutató kiadványok támogatása,

a civil szervezet pályázati önrészének támogatása,

a civil szervezet működési támogatása

Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.

Pályázni az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete szerinti adatlapon lehet. (csatolva a felhíváshoz)

A pályázathoz csatolni kell a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről és a 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről szóló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14. 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, az e célra készített adatlap és a kötelező mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani a Hivatalban, Szabadegyháza Község Polgármesterének/Képviselő-testületének címezve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 19.

A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.

Szabadegyháza, 2019. február 7.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester

A Pályázati adatlap letölthető innen: Pályázati adatlap