HATARTALANUL! Szabadegyháza
Rendkívüli szünet a Kincsem Óvodában 2020. március 16-ától határozatlan ideig.

Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!

Hétfőtől tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben iskolánkban. Erről a Tankerületi Központ mint fenntartó, illetve az intézmény igazgatója tájékoztatja az érintetteket. A településünkön működő Kincsem Óvoda önkormányzati fenntartású intézmény. Ezzel kapcsolatban az Operatív Törzs a következőképpen döntött.

A Kormány a mai napon rendeletet alkotott (45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről. Ennek alapján:

"2. § A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét."

A rendelet tehát visszaadja az önkormányzatnak azt a jogkört, hogy helyben döntsenek az óvodák nyitva tartásáról, működéséről. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a fenntartók helyben hozott döntését tiszteletben tartja. Tekintettel arra, hogy egyes esetekben a gyermekek felügyelete nem megoldható, azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy ha a gyermekek felügyeletét otthon, kis csoportokban - szülők, szomszédság stb. bevonásával - nem tudják ellátni, akkor az óvoda kis csoportokban, az épületen belül "szétszórtan" biztosítsa ezt a lehetőséget, hasonlóan a nyári gyakorlat szerint.

Követve az operatív törzs által és a kormányzati intézkedésekben megfogalmazott irányelveket, valamint a fenti Korm.rendeletben foglalt felhatalmazást, az Önkormányzatunk által fenntartott Kincsem Óvodában rendkívüli szünetet rendelek el 2020. március 16-ától, hétfőtől, határozatlan ideig. A rendkívüli szünet időtartama alatt rendkívüli, indokolt esetben ügyeleti ellátást biztosítunk azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek szülei más módon nem tudják megoldani a gyermek elhelyezését.

Egyeztetést folytattam a Kincsem Óvoda vezetőjével, Lászlóné Jóvári Liával, hogy közösen alakítsuk ki a további működés rendjét. Fontosnak tartjuk, hogy azoknak a családoknak, dolgozó szülőknek is biztosítsuk a gyermekeik napközbeni felügyeletét, valamint étkezését, akik ezt munkájuk okán ilyen rövid idő alatt nem tudják megoldani. Mindezeket figyelembe véve hétfőtől rendkívüli, indokolt esetben felügyeletet az alábbiak szerint biztosítunk:

- Nyomatékosan kérek minden szülőt, hogy aki megteheti, ne vigye hétfőtől óvodába gyermekét! Különösen vonatkozik ez azokra a gyermekekre:

a) akik nem óvodakötelesek
b) amelyik gyermeknek kisebb testvére van és legalább az egyik szülő nem dolgozik
c) amelyik gyermeknek valamelyik szülője nem dolgozik, otthon van

- Kérjük, hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az időskorúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is! Azaz amennyiben arra lehetőség van, a gyermekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el!

- Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy csak egészséges gyermek mehet közösségbe! Kérjük a szülők együttműködését, hogy betegségtüneteket mutató gyermekeket semmiképpen ne vigyenek közösségbe (ha lázas, náthás, köhög, tüsszög, rossz a közérzete stb.)! Fontos, hogy az intézményeknek joguk van hazaküldeni azt a gyermeket, akinél bármilyen betegségtünetet észlelnek!

- A háziorvostól és gyermekorvostól azt kérjük, hogy a szokásos eljárásrendnél is szigorúbban vegyék a hozzájuk fordulókat, ne engedjék közösségbe a betegségtüneteket mutató kisgyermekeket!

- A kicsik fogadása és hazaengedése is ún. „zsiliprendszerrel" történik, hogy a szülők ne lépjenek be az intézményépületekbe. A gyermekeket az óvoda főbejáratánál adják át az óvodai dolgozóknak.

- Az óvodavezetőt arra kértem, hogy a nyugdíjas munkavállalókat tartsa otthon, valamint vizsgálják meg ennek lehetőségét a 60 év feletti, illetve a nagyobb rizikófaktorú, veszélyeztetett egészségi állapotú dolgozók esetében is.

- A gyermekétkeztetés az önkormányzat feladata. Az óvodai és iskolai szünet alatt is biztosítjuk a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését az óvodakonyhán keresztül, a nyári időszakhoz hasonló módon.

Kérem a szülőket, hogy március 15-én (vasárnap) estig jelezzék az óvodavezetőnek az óvoda zárt Facebook csoportjában (Szabad1Óvoda), ha az óvodai szünet alatt gyermekük elhelyezését sehogy sem tudják megoldani, ezért az ügyeleti rendben szeretnék igénybe venni az óvodai ellátást. Hangsúlyozzuk, hogy csak rendkívüli, különösen indokolt esetben hozzák gyermeküket óvodába!

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az óvoda épületében az összevont csoport helyiségben az elmúlt napokban az óvodai dolgozók elvégezték a fertőtlenítést.

Felhívom a figyelmet, hogy a katasztrófavédelmi törvény alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A rendkívüli helyzetben meghozott döntésekért felelősséggel tartozik.

Mindezek alapján felhívom a figyelmet, hogy a koronavírussal, illetve a veszélyhelyzettel kapcsolatban a hivatalos hírforrásokat kísérjék figyelemmel: koronavirus.gov.hu, illetve helyi vonatkozásban a szabadegyhaza.hu oldalt. Veszélyhelyzetben az álhírek terjesztése bűncselekmény, amit a mostani helyzetben még fokozottabban ellenőriznek. A valótlan hírek megtévesztésre, pánikkeltésre, hamis biztonságérzet keltésére alkalmasak.

A bevezetett korlátozó intézkedések sok család életét megváltoztatják a következő hetekben. Fontos, hogy emellett ők a napi munkájukat is el tudják végezni, ameddig csak lehet. Ez közös érdeke a munkáltatónak, a munkavállalónak és a település egészének is. Ezért mindenkitől a legteljesebb együttműködést kérem. Első jelen helyzetben természetesen maga az ember és annak egészsége!

Figyeljünk, vigyázzunk egymásra és embertársainkra!


Egriné Ambrus Andrea
polgármester