HATARTALANUL! Szabadegyháza
Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök Úr 2018. április 8. napjára tűzte ki az általános országgyűlési választásokat, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Mi a teendő, ha a választópolgár a választás napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik? (pl.: más településen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás miatt Magyarországon belül más településen tartózkodik)

Ez esetben átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő a Helyi Választási Irodában. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2018.04.06. napján 16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába. Ezen időpontig kérhető ugyanígy a kérelem visszavonása, módosítása is.

Az átjelentkezéshez szükséges kérelem nyomtatványon nyújtható be, elektronikusan a http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról, vagy a lenti csatolmányok közül. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.

A Szabadegyházára átjelentkezők számára az 001. szavazókör került kijelölésre.

Mi a teendő, ha a választópolgár a választás napján külföldön tartózkodik? (Külképviseleti szavazás)

A választás napján külföldön tartózkodó magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár adott országban a külképviseleteken (nagykövetség, konzulátus) szavazhat, amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő.

A kérelemnek legkésőbb 2018.03.31. napján 16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába.

Ugyanígy, ezen határidőig kell kérnie kérelme esetleges visszavonását vagy módosítását. A külképviseletek címéről, valamint a szavazás idejéről (Egyes országokban eltérő lehet!) a http://www.valasztas.hu/kulkepviseleti-szavazas1 oldalon tájékozódhat. Fontos! Csak ezeken a településeken élhet választójogával!

A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a forma-nyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról, vagy a lenti csatolmányok közül.

Szavazhatok-e levélben?

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem szavazhat levélben.

Mi a teendő, ha a választópolgár egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben a szavazás napján?

Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgásában korlátozva van, egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve házi őrizete, fogvatartása (előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen.

A kérelmet a szavazást megelőzően a Helyi Választási Irodához nyújthatja be legkésőbb 2018.04.06. napján 16:00 óráig. Amennyiben váratlan esemény miatt akadályoztatása csak a választás napján derül ki, akkor 2018.04.08. napján legkésőbb 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet meghatalmazott útján mozgóurnát.

A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá meghatalmazott útján vagy levélben. A kérelem meghatalmazottal vagy levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról, vagy a lenti csatolmányok közül.

Amennyiben mozgóurnás szavazás lehetőségét kérte, és ezt fentebb jelölt határidőig nem vonta vissza, a szavazóköri helyiségben nem szavazhat!

A fogyatékossággal élő választópolgár milyen segítséget igényelhet választójoga gyakorlásának segítése érdekében?

Választójogának gyakorlása érdekében a lakcíme szerinti helyi választási irodától igényelheti megfelelő nyomtatvány benyújtásával:

  • Braille-írással készült értesítő megküldését,
  • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését,

Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vételét a szavazás során 2018.03.29. 16:00 óráig, akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vételét 2018.04.06. napján 16:00 óráig, mely esetben szavazni az akadálymentesített 001. szavazókörben lehet.

A nyomtatvány benyújtható elektronikusan a http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu">http://valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról.

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (a korábbi választások alkalmával), az a mostani szavazásra is érvényes. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

Nemzetiségi regisztráció:

Aki valamely elismert nemzetiségi közösséghez tartozik, legkésőbb 2018. március 23-án, 16.00 óráig kérheti, hogy az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. A választópolgár a nemzetiségi önkormányzati választásokon is így szavazhat majd.

Az elismert nemzetiségek: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Aki korábban már kérte nemzetiségi regisztrációját, annak a kérelme visszavonásig érvényes, most nem kell új kérelmet beadnia.

Hol szavazhatok?

001. szavazókör: Cím: 2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2. KÖZSÉGHÁZA

(településszinten bejelentkezetteknek és átjelentkezetteknek is) - Akadálymentes

Körzet: Ady Endre utca- Arany János utca – Árpád utca – Bartók Béla utca – Báthori utca- Bem köz – Fő utca – Géza utca – Hangya köz – István utca – Jókai Mór utca – József Attila utca – Kossuth utca- Madách utca – Mátyás király utca – Mező utca – Petőfi utca – Rákóczi utca- Rózsa utca- Sárosdi út – Szabadság tér – Táncsics utca

002. szavazókör: ORVOSI RENDELŐ Cím: 2432 Szabadegyháza, Vörösmarty M. u. 14.

Körzet: Csonka utca – Dózsa György utca – Építők útja – Erdészház – Gyári utca –Halomi utca –Hippolytpuszta – István tanya – Kajdytanya- Kisbarátpuszta – Kölcsey Ferenc utca – Középpuszta- Széchenyi utca –Szeszgyártelep- Than Károly utca –Vastaghalompuszta- Vasútállomás - Vörösmarty Mihály utca

Szavazás:

Szavazni a választás napján, 2018.04.08-án 06:00 és 19:00 óra között, a lakcím szerinti szavazókörben, személyesen lehet. A szavazásra kérjük, hogy hozza magával:

személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány) és

lakcímigazolványát

Érvényesen szavazni a jelöltek melletti karikába tett két egymást metsző, tollal írt vonallal lehet.

Egyéb kérdésükkel, kérésükkel kapcsolatban kérjük, keressék bizalommal a Helyi Választási Irodát!

Elérhetőségeink:

Helyi Választási Iroda

Cím: 2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2. Tel.: +36-25-509-560; Fax: +36-25-509-571

HVI vezető: Nagy András Botond - jegyző (jegyzo@szabadegyhaza.hu)

HVI vezető helyettes: Horváthné Sellei Zsuzsanna (igazgatas@szabadegyhaza.hu Tel.: +36-25-590-560)

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Horváthné Sellei Zsuzsanna (igazgatas@szabadegyhaza.huTel.: +36-25-590-560)

Mozgóurna iránti kérelem

Mozgóurna egyszerű

Kérelem külképviseleti névjegyzékbe való felvételhez

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz