HATARTALANUL! Szabadegyháza
Fejér Megye Közgyűlése rendkívül fontosnak tartja, hogy a megye minél több szavazásra jogosult állampolgára azon részt vegyen.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

141/2016. (IX.29.) önkormányzati határozata

Felhívás a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson való részvételre

A Fejér Megyei Közgyűlés határozott véleménye, hogy a 2016. október 2-ára kitűzött népszavazás bel- és pártpolitikán felül álló nemzeti ügy. Olyan horderejű kérdésben kell a választópolgároknak állást foglalniuk, amely kérdésre adott válasz hosszú távra meghatározhatja majd egész Fejér megye, de tágabb értelemben valamennyi magyar ember jövőjét.

A népszavazás sikerének záloga, hogy mindenki éljen a véleménynyilvánítás ezen eszközével és vegyen részt a referendumon.

Fentiekre tekintettel a Fejér Megyei Közgyűlés nyomatékosan kéri Fejér megye valamennyi népszavazásra jogosult állampolgárát, aki hazája sorsáért aggódik, és azért felelősséget vállalni is akar, hogy vegyen részt a népszavazáson.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a nyilvánosság minden lehetséges eszközével élve tolmácsolja és képviselje a testület álláspontját, felhívva a megye választópolgárait a népszavazáson való részvételre.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián

közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Székesfehérvár, 2016. szeptember 29.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

a közgyűlés elnöke