HATARTALANUL! Szabadegyháza
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETTEL KAPCSOLATOSAN

HIRDETMÉNY

Értesítem a tisztelt érintett lakosságot, illetve a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (VII. 27.) önkormányzati rendelet szerinti partnereket, hogy Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítését határozta el.

Az Országgyűlés 2016. évben megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, melynek célja, hogy a települések az esztétikus lakókörnyezetük kialakítása, illetve védelme érdekében Településképi Arculati Kézikönyvet és helyi településképvédelmi rendeletet alkossanak. A kötelező feladat részletszabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm.R.) V. és VI. fejezete tartalmazza.

Az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet a lakosság és a partnerek javaslatai alapján települési főépítész közreműködésével készül.

A lakosság teljes körű tájékoztatása érdekében a készülő tervvel kapcsolatban

lakossági fórumot tartunk

2017. szeptember 14-én, csütörtökön 16.00 órakor

a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,

ahová minden érdeklődőt várunk.

  • A lakossági fórum célja, hogy megismerjük a lakosság településképre vonatkozó véleményét, javaslatait annak érdekében, hogy a készülő terv a helyi közösség javaslatainak figyelembevételével készüljön.
  • A lakossági fórumot követő 8 napon belül javaslataikat eljuttathatják a polgármesteri hivatalba.

Szabadegyháza 2017. szeptember 06.

Egriné Ambrus Andrea s.k.

polgármester