HATARTALANUL! Szabadegyháza
Az önkormányzat felé fennálló, már lejárt tartozásokról a napokban egyenlegközlőt küldünk ki az érintetteknek.

Az önkormányzatunk felé fennálló, már lejárt tartozásokról a napokban egyenlegközlő levelet küldünk ki minden érintett számára. (Ilyen egyenlegközlő levelet félévente kapnak az érintettek.) Miután több hátralékos rendszeresen nem veszi át a neki kiküldött felszólító leveleket, számlákat, más módon próbáljuk behajtani a tartozásokat.

Tájékoztatásul néhány adat:

- Összes kintlevőség jelenleg: 11.591.002,- Ft
- Az önkormányzat felé fennálló lejárt tartozás (hátralék): 5.967.875,- Ft
ebből:
- temetési segély: 757.063,- Ft (8 fő)
- haszonbér: 155.020,- Ft (3 fő)
- lakbér: 3.151.961 (6 fő, a legnagyobb adósságot felhalmozó család 1.251.750,- Ft-tal tartozik)
- átmeneti segély: 1.885.353,- Ft (55 fő, a legnagyobb tétel 200.000,- Ft)
- egyéb tartozás: 18.468,- Ft (5 fő)

Egriné Ambrus Andrea
polgármester