HATARTALANUL! Szabadegyháza
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a Nagy László Művelődési Ház az év hátralévő részében a tervezett programokkal, a költségvetésben jóváhagyott összegből folytatja működését.

A képviselő-testület 2017. április 11-ei ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy a Művelődési Ház 5 fős létszámát 3 fővel csökkenti. Miután a takarítói álláshely betöltetlen, a takarítási feladatokat közfoglalkoztatott látja el, gyakorlatilag 2 álláshely csökkentéséről döntött a testület. A Művelődési Ház vezetőjének hatáskörébe utalta, hogy április végéig döntsön, mely álláshelyeket szünteti meg, mely munkakörök szervezhetők ki, oldhatók meg költséghatékonyabban, pl. vállalkozási szerződés keretében.

A Művelődési Ház vezetője döntött arról, hogy a rendszergazda és a televízióműsor-szerkesztő álláshelyét szünteti meg, az ő feladatuk nem tartozik a művelődési ház kötelező feladatai közé. A jövőben ezeket a tevékenységeket külsős vállalkozással hatékonyabban, olcsóbban lehet megoldani. Az önkormányzati költségvetést sújtó szolidaritási hozzájárulás mértékétől függetlenül sem elhanyagolható szempont, hogy ha valamely feladatot hatékonyabban, olcsóbban meg lehet oldani, akkor a kedvezőbb megoldást célszerű választani. Remélhetőleg a tárgyilagos, hiteles tájékoztatás is biztosítható, ha a szerkesztő nem áll foglalkoztatási jogviszonyban az önkormányzat vezetésével, illetve egyik intézménnyel sem.

A televízióműsor-szerkesztő és a rendszergazda közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel szűnik meg, az önkormányzatnál eltöltött jogviszony ideje alapján június végén, illetve augusztus végén. Arra az időre (kettő, illetve négy hónapra) távolléti díj illeti meg őket (gyakorlatilag teljes munkabért kapnak), de a munkavégzés alól a munkáltató, a művelődési ház vezetője mentesítette őket. Emellett amennyiben az önkormányzatnál eltöltött idő ezt indokolja, végkielégítés is megilleti őket.

A művelődési ház vezetője, Tósoki Erzsébet április 24-én kérte a képviselő-testülettől - mint munkáltatótól - a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. Időközben a művelődésszervező bejelentette, hogy sikeresen pályázott egy másik településen hasonló munkakörre, rövid időn belül szeretné kérni áthelyezését. A művelődési ház vezetője ehhez hozzájárult, így a művelődésszervező közalkalmazotti jogviszonya május 8-ai hatállyal áthelyezéssel megszűnik. Tekintettel arra, hogy a művelődési házban a feladatok átadása-átvétele zavartalan legyen, Tósoki Erzsébet május 31-éig ellátja feladatát.

A rendszergazda, informatikusi feladatok és a televízióműsor-szerkesztési tevékenység ellátására árajánlatokat kérünk be, amelyek elbírálása után a Szabad1 Lap és a Szabad1 TV működése folyamatos lesz. A pályázati eljárás lefolytatása és az átállás miatt az adásokban és a lap megjelenésében néhány hetes csúszás várható, ezért a lakosok megértését és türelmét kérjük.

A rendszergazda, informatikusi feladatok vállalkozási szerződés alapján történő ellátásával a honlappal kapcsolatos anomáliák is rendeződhetnek, és remélhetőleg minden - saját honlappal rendelkező - intézményünk naprakész, hiteles információkkal tájékoztatja a lakosokat.

Kérjük a lakosok türelmét és megértését a művelődési házban zajló események miatt. Az állandó programok és a nagyobb rendezvények szervezését az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazásában álló kollégák segítik. Mindannyian szabadegyházi lakosok, ismerik az itt élő embereket, a helyi adottságokat, kötődnek településünkhöz, és az ő érdekük is, hogy a programokat a lehető legmagasabb színvonalon, a lakosok legnagyobb megelégedésére, zökkenőmentesen bonyolítsuk le.

Amennyiben az önkormányzat és intézményei működésével kapcsolatban hiteles információt szeretnének kapni, az ismert elérhetőségeken forduljanak az önkormányzat vezetőihez. Az önkormányzat továbbra is köszönettel fogadja az építő jellegű kritikákat, azonban kérjük, hogy a személyes érdeksérelmeken alapuló, a településen már-már lecsillapodott közhangulat ismételt felkorbácsolására alkalmas megnyilvánulásokat mindenki a helyén kezelje.


Egriné Ambrus Andrea

polgármester