HATARTALANUL! Szabadegyháza
Hivatalos közlemény a háziorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről - a közmeghallgatáson elhangzott tájékoztató

Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!

A háziorvosi ellátás körül kialakult jelenlegi helyzetről a 2016. február 15-én tartott közmeghallgatáson az alábbiakról tájékoztattam a jelenlévőket. A tájékoztató szövegét teljes terjedelmében közzé teszem, hogy azokhoz a lakosokhoz is eljusson a hiteles tájékoztatás, akik a közmeghallatásra - egyéb elfoglaltságuk miatt - személyesen nem tudtak eljönni.

Településünkön, mint tartósan betöltetlen körzetben háromoldalú megállapodás keretében háziorvosi szakvizsgával nem rendelkező orvost alkalmazott az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (jogelődje: Országos Alapellátási Intézet) és képzését biztosította. Ez a szerződés és vele együtt az orvos jogviszonya megszűnt annak a hónapnak az utolsó napján, amikor a háziorvos a szakvizsgát megszerezte. Dr. Varga Norman november 18-án szerezte meg a szakvizsgát, tehát november 30-ával megszűnt ez a szerződés. Tájékoztatást kértünk a partnerszervezettől, az OTH-tól, hogy a háziorvos közalkalmazotti jogviszonyát meghosszabbították-e, erre a kérdésre a mai napig választ nem kaptunk.

A képviselő-testület tavaly novemberben határozatot fogadott el arról, hogy tovább kívánja alkalmazni a jelenlegi háziorvost. Dr. Varga Norman jelezte, hogy ő mindenképpen privatizálni szeretné a praxist, a képviselő-testület azonban nem döntött ebben a kérdésben, mert az ajánlat függvényében meg kell vizsgálni, hogy egy ilyen komoly vagyon értékű jogot az önkormányzat milyen feltételekkel adat ki a kezéből. Amennyiben az ajánlat nagy mértékű kiadásnövekedést jelentene, annak hosszú távú finanszírozhatóságát is vizsgálni kell. Általában személyeket érintő kérdéseket a képviselő-testület zárt ülésen tárgyal, de mivel dr. Varga Norman a december 22-ei ülésre külső vendégeket hívott meg, így nyílt ülés keretében jelentette ki, hogy ő a teljes OEP-finanszírozásért cserébe kívánja ellátni a feladatot, minden más kiadás (úgymint a rendelő rezsiköltsége, az asszisztensek bére, járuléka, valamint a működtetés, takarítás költsége) az önkormányzatra marad.

Meggyőződésem, hogy sem az önkormányzat, sem a képviselő-testület felelősséggel nem támogathat egy olyan irreális, egyedüli ajánlaton alapuló praxisprivatizálási szándékot, amely a környező települések ellátási megállapodásaival ellentétes, példa nélküli javadalmazás megszerzésére irányul. Olyan szándékot, ami az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségügyi ellátás teljes finanszírozására kiterjedő, havi rendszerességgel biztosított progresszíven emelkedő milliós nagyságrendű összeget szinte kizárólag a háziorvos bérjellegű javadalmazására engedne át.

Miután az egészségügyi ellátás további részei - asszisztencia biztosítása, rendelők, orvoslakás és azok teljes fenntartási, üzemeltetési költségei - a továbbiakban az önkormányzat egyéb bevételi forrásait terhelnék, ezáltal több millió forinttal növelnék a költségvetés kiadási oldalát. A költségviselés tekintetében jelentős mértékű eltérés volt az álláspontok között, ezért a doktor úr folyamatos alkalmazása érdekében egyedi, a képviselő-testület által még támogatható, a közalkalmazotti bért lényegesen meghaladó, települési szinten is egyedileg kimagasló bérösszeg került felajánlásra a jelenlegi háziorvos részére, aminek elfogadásával nem élt.

Az önkormányzatnak az orvosi ellátás folyamatosságának biztosítására március 1-jétől működési engedélyt kell szereznie. A kialakult bizonytalan helyzetre való tekintettel, valamint figyelembe véve dr. Varga Normannak az önkormányzathoz 2016. február 2-án eljuttatott levelében kérteket - miszerint letelepedési pályázat került kiírásra, és a megváltozott körülményekre tekintettel kéri az egyeztetések határidejének kitolását -, a képviselő-testület – nagy többséggel - az egészségügyi ellátás jövőbeni, reális költségszinten történő hosszú távú biztosítása érdekében február 11-ei ülésén a háziorvosi ellátásra pályázat kiírásáról határozott. Ezáltal kívánja biztosítani, hogy
- a település egészségügyi ellátása továbbra is zavartalan legyen,
- záros határidőn belül háziorvos kerüljön kinevezésre, valamint
- dr. Varga Normannak az általa kért egyeztetési határidő kitolásával a megváltozott körülményekhez képest is legyen elegendő ideje pályázatot benyújtani az álláshelyre
.
A pályázati eljárás lezárásáig az orvosi ellátás helyettesítés keretében fog történni, mint eddig, ez sem az ellátás minőségét, sem a rendelési időket nem fogja befolyásolni, hiszen a korábbi időszakban is jelentős arányban helyettesítő orvosok látták el a feladatot, dr. Varga Norman képzése miatt.

Természetesen erre az átmeneti időszakra szóló helyettesítő orvosi ellátásra dr. Varga Norman is kapott felkérést, mely időszakra az önkormányzat korábbi elkötelezettségének megfelelően továbbra is térítésmentesen biztosítja számára az orvosi lakást.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosokat, hogy a múlt hét csütörtöki testületi döntés értelmében a pályázati kiírás ma megjelent, és abban - kizárólag dr. Varga Norman kérésének megfelelve - nem zárkóztunk el a vállalkozási formában történő feladat-ellátástól, megfelelő költségszinten.

Sajnálatosnak tartom , hogy az elmúlt napokban nyilvános internetes közösségi oldalakon olyan szabadegyházi lakosok próbálták meg - lényeges valóságelemeket nélkülöző negatív véleményükkel - befolyásolni a közvéleményt, akik jómaguk és közvetlen családtagjaik betegbiztosítási kártyáinak más településen tartásával még ilyen csekély módon sem hajlandók hozzájárulni a település egészségügyi ellátásához, tudatában annak, hogy ezáltal a most kifejtett véleményükkel szembeni teljesen ellentétes magatartást tanúsítanak.

Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester