HATARTALANUL! Szabadegyháza
Elsősorban elektronikus úton várjuk az adatlapokat, amennyiben postai úton érkezik be a hivatalba, a járványügyi szabályok alapján az iratokat meghatározott időre karanténba tesszük, feldolgozásuk előtt. Azok számára, akik nem tudják letölteni, illetve kinyomtatni az adatlapot, az önkormányzat dolgozói papír formátumban eljuttatják az ebtartókhoz annyi példányban, ahány ebet tartanak.

Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Szabadegyháza Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Szabadegyháza közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából indított ebösszeírást folytat 2020. november 11. és 2020. december 31. napja között.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként az Ávtv.-ben meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteniük és azt az önkormányzat részére eljuttatniuk. Amennyiben Szabadegyháza közigazgatási területén nem tart ebet, az adatlapot nem kell kitölteni.


Az ügy leírása:

Mind központi, mind helyi szinten cél egy naprakész ebnyilvántartó rendszer létrehozása és üzemeltetése. Már működik az országos elektronikus eb-adatbázis is, mely segítséget nyújt az ebrendészeti feladatok ellátásában (ellenőrzések, azonosítások elvégzése, hiányosságok felkutatása stb.). A települési önkormányzatok - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 – 90.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, azt kérem, haladéktalanul pótolják.

Az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni:

 • új eb beszerzését,
 • a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb tartási helyének megváltoztatását, az eb elajándékozását, elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett - adatokban bekövetkezett változást).

Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 5.000 – 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az eljárás jogi alapja:

A bejelentő lap tartalmi eleme:

 • Új eb tartása bejelenthető az erre rendszeresített adatlapon.
 • Az adatváltozás bejelentési kötelezettség formai kötöttség nélkül teljesíthető, az azonosításhoz szükséges adatok megadásával, de teljesíthető az Adatlap kitöltésével is. Ebben az esetben az azonosítás céljából ki kell tölteni az eb tulajdonosára/tartójára vonatkozó adatokat, az eb fajtáját, nemét, színét, valamint a transzponder (chip) sorszámát. A fentieken túl már csak a megváltozott adatokat kell feltüntetni

Az eljárás illetéke: Illetékmentes

A bejelentő lap benyújtásának módja:

Az ebösszeíró adatlapok 2020. november 20. napjáig kerülnek a lakók postaládájába, s azokat 2020. december 31-ig kell kitöltve visszaküldeni:

 • személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkon (Kossuth u.2.) az iroda ügyfélfogadási idejében,
 • postai úton a Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza, 2432 Szabadegyháza Kossuth u. 2. szám alatti címre,
 • elektronikus úton (aláírva, szkennelt formában) a hivatal@szabadegyhaza.hu e-mail címre.

Ha valaki nem kapja meg a kiküldött adatlapot, az beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (Kossuth u. 2.), valamint letölthető a www.szabadegyhaza.hu honlapról.

Telefonos megkeresés alapján is kérhető adatlap az Igazgatási Irodáról (509-560, 509-570).

Elektronikus ügyintézés:

 • Magánszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező!
 • Magánszemély rendelkezéseit a rendelkezési nyilvántartásba is feltöltheti, melyet a hatóság eljárása során ellenőriz, elérhetősége: http://www.nisz.hu/hu

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

A bejelentésre nyitva álló határidő:

 • Az ebösszeíró adatlapokat 2020. december 31-éig kell visszaküldeni!
 • Új eb szerzése, illetve adatváltozás esetén: 8 nap.

Elektronikus elérhetőség:

Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés: SZEGYHAZA, KRID: 506149152

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Fontos tudnivaló, hogy Szabadegyháza Község Önkormányzata továbbra sem vezeti be az ebrendészeti hozzájárulást, az ún. ebadót.

A gazdáknak továbbra sem lesz fizetési kötelezettségük, de kérjük, hogy segítsék a hatóság munkáját az adatlapok kitöltésével és visszaküldésével.

Együttműködésüket köszönjük!

Szabadegyháza, 2020. november

Egriné Ambrus Andrea Nagy András Botond

polgármester jegyző

Tájékoztató

Adatlap