HATARTALANUL! Szabadegyháza
Az új temető melletti csirketeleppel kapcsolatos bejelentést követően felvettük a kapcsolatot a vállalkozóval. A vállalkozóval, valamint környezetvédelmi szakértővel egyeztetést folytattunk a szaghatások csökkentésére teendő intézkedésekről.

A Globál-VL Környezetvédelem (Veszprém) környezetvédelmi szakértője, Gyulai Gyöngyi az alábbi tájékoztatást juttatta el a mai napon az önkormányzathoz, a szagkibocsátás csökkentésére tervezett intézkedésekről.

"Intézkedések szagkibocsátás csökkentésére

A baromfitelepen hathetes turnusokban történik a csirkék nevelése, amit kéthetes takarítási időszak követ.

Az ólak szellőztetése állatjóléti jogszabályok előírásainak megfelelően a csirkék életkorához igazodva történik. Ennek megfelelően a nyári időszakban többször kell szellőztetni, ekkor a környezetbe jutó szaganyagok mennyisége, időtartama nagyobb.

A szaghatás jelentős mértékű csökkentését két lépésben kívánjuk megvalósítani. Először a szaganyag levegőbe történő jutását nagymértékben csökkentjük nagyobb mennyiségű, speciális alom alkalmazásával, amit már a következő turnus idején bevezetünk. További szaganyag kibocsátás-csökkenést közömbösítő anyag kipermetezésével kívánunk elérni. A közömbösítő anyagot a ventillátort elhagyó levegőáramba juttatjuk. A permetező berendezést és a ventillátorokat a szellőztetést vezérlő egység üzemelteti majd, így a kibocsátott levegőárammal arányosan jut a levegőbe a szaganyagokat megkötő anyag.

Nagyobb anyagmozgatáshoz kapcsolódó szaganyag kibocsátása rövid ideig tart, ezekben az esetekben mobil, szintén a szaganyagok közömbösítését biztosító szagcsökkentő berendezést kívánunk alkalmazni.

Mind az első mind a második szagcsökkentési mód bevezetését követően ellenőrizzük a szagkibocsátás mértékét, hogy meghatározzuk az alkalmazott szagcsökkentő rendszer leválasztási hatásfokát, illetve az esetleges további intézkedések szükségességét.

A tervezett szagcsökkentő megoldásokkal meg kívánjuk szüntetni a panaszt kiváltó helyzeteket, el kívánjuk kerülni további panaszok kialakulását, a lakosság zavarását.


Gyulai Gyöngyi
környezetvédelmi szakértő"


Kérjük az érintett lakosokat, hogy a jövőben az önkormányzatnál az ismert elérhetőségeken jelezzenek, akár változatlan a helyzet, akár pozitív irányú a változás. A visszajelzést kéri a vállalkozás ügyvezetője és a környezetvédelmi szakértő is, hogy további intézkedéseket tudjanak tenni.

Felhívom a lakosok figyelmét, hogy a jövőben is csak azokat a bejelentéseket tudjuk figyelembe venni, amelyek az önkormányzathoz érkeznek, mert csak akkor tudunk segíteni a probléma megoldásában.


Egriné Ambrus Andrea
polgármester