HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

Szabadegyháza Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

Az "A" típusú pályázatra azok a Szabadegyháza illetékességi területén lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) féléve

A "B" típusú pályázatra azok a Szabadegyháza illetékességi területén lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
- a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy

- felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,

és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:

a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév és a 2021/2022 . tanév.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban (2432 Szabadegyháza Kossuth u. 2.) személyesen vagy postai úton. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2018. november 6.

Szabadegyháza, 2018. október 10.

Egriné Ambrus Andrea

polgármester

A típusú pályázati kiírás

B típusú pályázati kiírás