HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. A beadási határidő: november 9.

BURSA HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Szabadegyháza Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

Az "A" típusú pályázatra azok a Szabadegyháza illetékességi területén lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj folyósítása 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2015/16. tanév második, illetve a 2016/17. tanév első féléve.

A "B" típusú pályázatra azok a Szabadegyháza illetékességi területén lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
- a 2015/16. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy

- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és

a 2016/17. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj folyósítása 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth u. 2.) személyesen vagy postai úton. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2015. november 9.


Egriné Ambrus Andrea

polgármester