HATARTALANUL! Szabadegyháza
A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján Szabadegyháza 2019-től közfoglalkoztatási támogatást nem igényelhet, és szabadegyházi lakosok más településre, más szervezethez (pl. Vízi Társulat) sem közvetíthetők ki.

A Belügyminisztérium 488-1/2019. számú ügyirata alapján 2019. évtől azok a települések, amelyek adóerő-képessége a 110000,- Ft/fő mértéket és lakosságszáma a 700 főt eléri, közfoglalkoztatási támogatást nem igényelhetnek. Ezek alapján Szabadegyháza Község Önkormányzata nem igényelhet ilyen támogatást. Szabadegyházi lakosok más településre, más szervezethez (pl. Vízi Társulat) sem közvetíthetők ki közfoglalkoztatottként. A döntés értelmében 36 település (15 megyét érintően) nem indíthat közfoglalkoztatási programot, illetve az országos közfoglalkoztatási programok és munkavégzési helyszínek sem érinthetik ezeket a településeket.

A jelenlegi közfoglalkoztatási program 2019. február 28-áig tart. Azt követően a jelenleg közfoglalkoztatottakkal ellátott feladatokat más módon (átszervezéssel, munkaerő-átcsoportosítással) oldja meg az önkormányzat.

A fenti változtatás hivatalos oka: ..."az elsődleges munkaerő-piacon tapasztalható kedvező folyamatokra reagálva a közfoglalkoztatás rendszerének az elmúlt években megfogalmazott irányelvei egyre erőteljesebben hatottak a nyílt munkaerő-piacra történő visszavezetés fokozására, eredményesebb megvalósítására. A jelenlegi munkaerő-piaci tendenciák alapján további intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatásból ösztönözzük a nyílt munkaerő-piacra történő kiáramlást. A közfoglalkoztatás rendszerében a korábbi évekre jellemző magas támogatási intenzitást a Belügyminisztérium nem látja indokoltnak azon települések esetében, amelyek gazdasági helyzete, adóerő-képessége az országos átlag feletti."


Egriné Ambrus Andrea
polgármester