HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata a 2018/2019-es tanévben is biztosítja a középfokú oktatási intézményben tanulók részére a beiskolázási támogatást.

Szabadegyháza Község Önkormányzata a 2018/2019-es tanévben is biztosítja a középfokú oktatási intézményben tanulók részére a beiskolázási támogatást. A 15.000,- Ft összegű támogatás feltétele:

- egyszerűsített kérelem kitöltése (szülő, gyermek adatai)
- iskolalátogatási igazolás a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan
- bejelentett szabadegyházi lakóhely vagy tartózkodási hely
- nappali tagozatos jogviszony
A támogatási kérelem megtalálható a Polgármesteri Hivatalban. A kérelmek és az iskolalátogatási igazolás végső leadási határideje 20
18. szeptember 20.

A kifizetés a kérelmek beérkezését követően szakaszosan, kéthetente történik.
A támogatást az érettségi utáni képzésben résztvevők is kérhetik, amennyiben a fenti feltételeknek megfelelnek.

A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére a későbbiekben lehetőség lesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében támogatást kérni. Miután ez keresztféléves támogatási rendszer, ennek kiírásáról a képviselő-testület ősszel dönt.