HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata beiskolázási segélyt biztosít nappali tagozaton tanuló, szabadegyházi lakhellyel rendelkező középiskolások részére.

Nappali tagozatos középiskolások, figyelem!

Szabadegyháza Község Önkormányzata beiskolázási segélyt biztosít nappali tagozaton tanuló, szabadegyházi lakhellyel rendelkező középiskolások részére.
Benyújtandó dokumentumok:
- iskolalátogatási bizonyítvány (2016/17-es tanévre szóló, középiskolai bélyegzővel ellátott legyen!)
- települési támogatás iránti kérelem nyomtatvány kitöltése
18. évet betöltöttek saját nevükre kérhetik a támogatást. Fiatalkorú esetében a szülő igényelheti. (A beiskolázási segély esetén az elbírálás módja jóval kedvezőbb, mint a települési támogatásé, tehát aki szabadegyházi, nappali tagozatos középiskolás, nyújtsa be a dokumentumokat!)
A kérelem és iskolalátogatási bizonyítvány benyújtásának határideje: szeptember 20.
A postai kiutalás időpontja: legkésőbb 2016. szeptember 30-a.
A fenti határidő jogvesztő, a később benyújtott kérelmeket nem tudjuk elfogadni.
További információ: a szociális irodában Tóthné Szilviánál és Szabó Gabriellánál.


Egriné Ambrus Andrea
polgármester