HATARTALANUL! Szabadegyháza
A 62-es főúton a Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedők már hónapok óta reménykedve várják, hogy Szabadegyháza határában megszűnjön a jelzőlámpás irányítás. A Szabadegyháza-Ipartelepet elkerülő út műszaki átadása lezajlott, néhány héten belül a forgalomba helyezés is megtörténik. Az önkormányzat álláspontját ezúton közöljük a jelenlegi és az átadás utáni helyzetről.

Egriné Ambrus Andrea, Szabadegyháza polgármestere már a 2017 januári munkaterület-átadáson és 2017 júliusában, az ünnepélyes alapkő-letételnél is számos aggályt fogalmazott meg az elkerülő úttal kapcsolatban. Szabadegyháza község földrajzi sajátossága, hogy a község központi részétől távolabb, a 62-es út melletti ipartelepen él a lakosság kb. 20%-a, így az új nyomvonal nem elkerüli a települést, hanem kettévágja, hiszen az ipartelep és a község között húzódik az.

Kétségtelen, hogy a korábbi, közel tíz évvel ezelőtti tervekhez képest több ponton sikerült eredményt elérni. Ezek közül a legfontosabb változás, hogy az eredeti elképzeléseket módosította a NIF Zrt., és a 62-es főút és a Budapest-Pécs vasútvonal kereszteződésében nem szűnik meg a szintbeli vasúti átjáró. Korábban a vasútfejlesztési elképzelések miatt került be ez a tervekbe. A vasúti átjáró megmarad, ezáltal a két településrész közötti forgalom jórészt nem az elkerülő úton, hanem a jelenlegi 62-es úton bonyolódik majd. Emellett a buszközlekedés is csak így biztosítható, például a Székesfehérvár-Dunaújváros között közlekedő helyközi járatok nem tudtak volna megállni Szabadegyházán, a jelenlegi vasútállomás-bejárónál, csak a lakótelepen. Ez pedig még inkább megnehezítette volna a szabadegyházi lakosok Dunaújvárosba eljutását, ami most is csak úgy lehetséges, ha a községből kisétálnak a több kilométerre lévő "trafóházhoz".

Szabadegyháza közigazgatási területén három helyen lehet letérni az új 62-es nyomvonalról:
1. Dunaújváros felől nézve az 1. csomópontnál (szárítói csomópont) csak jobbra lehet kanyarodni (célforgalom a helyi lakosok és a buszközlekedés számára). A balra kanyarodás - a szárító felé - itt tilos! (Betakarítási időszakban a szárítónál megjelenő többlet-kamionforgalom még inkább veszélyezteti a biztonságos közlekedést.)
2. A második csomópont az ipartelepi csomópont, itt térhetnek le azok, akik a gyárhoz, illetve az ipartelepre szeretnének eljutni.
3. A harmadik csomópont a vasútállomás felé (az adonyi elágazáshoz közel eső) pedig csak jobbra kanyarodást engedélyez, ha valaki a vasútállomás felől szeretne bejutni a településre.

Ha Székesfehérvár felől nézzük, az első leágazásnál, az adonyi lehajtó után csak balra lehet kanyarodni, a második csomópontnál lehet az ipartelepet megközelíteni, ugyancsak balra kanyarodva, valamint a harmadik csomópont (a szárítói, vastaghalompusztai) csak jobbra kanyarodást enged, a balra kanyarodás itt is tiltott. A szárítói csomópontnál tehát a keresztirányú forgalom, valamint a jobbra kis ívben kanyarodás engedélyezett, csak a balra nagy ívben kanyarodás tiltott.

A munkaterület-átadásnál és az elmúlt években több alkalommal is jeleztük ezt a problémát az illetékesek felé. Számtalan levelezés, telefonos és személyes egyeztetés után jutottunk el odáig, hogy - ahogy korábban említettük - megmarad a vasúti átjáró, és a legveszélyesebbnek ítélt vastaghalompusztai (szárítói) csomópontban 60 km/h-s sebességkorlátozást írnak elő, a 62-es főúton általános 90 km/h-s sebesség helyett.

Az egész elkerülő szakaszon (az 1. és 3. csomópontok között) hármas tiltó tábla van: lassú járművek, lovaskocsik és kerékpárosok részére. Eredetileg az elkerülő szakaszon kívül is kihelyezték a tiltó táblát, azonban kifogásoltuk, hogy az érintettek nem tudnak eljutni pl. Szabadegyházáról Perkátára (vagy Perkátáról Szabadegyházára, bár Perkáta felől érdekes módon nem volt kint a tiltó tábla a Kajdy-tanyai leágazásig). A forgalomba helyezéshez is azzal a feltétellel járultunk hozzá, hogy ezeket a tiltó táblákat leveszik, mivel nincs alternatív útvonal, ahol ezek közlekedhetnének.

A másik kitételünk az volt, hogy a sebességkorlátozás mellett fizikai, illetve pszichés tényezők is segítsék a biztonságos közlekedést (különösen a szárítói csomópontnál közlekedők biztonsága érdekében), ezért megkerestük a Nemzeti Útdíjszolgáltatót és a Rendőrséget, hogy VÉDA-kapuval segítsük elő a szabályok betartását. A Rendőrség válasza a mai napon érkezett meg, mely szerint a Rendőrség 2018-19-ben nem tud forrást biztosítani új VÉDA-kapu létesítésére. Amennyiben az önkormányzat biztosítja a forrást (közel 64 millió Ft), a Rendőrség lefolytatja az eljárást és a kivitelezést. (A képviselő-testület a következő ülésén dönt arról, hogy ezt a beruházást megrendeli, vagy megvárja a korai üzemeltetési szakaszban elvégzendő közlekedésbiztonsági audit eredményét. Reméljük, hogy nem a baleseti statisztikák teszik szükségessé a VÉDA-kapu létesítését.)

A közvilágítás kiépítése is felmerült az ún. vízműúton a csomópontig, hiszen Vastaghalompusztától ki van építve a közvilágítás, viszont a csomópont mindkét irányába a közvilágítás már egyértelműen jelezné a 62-es főúton közlekedőknek, hogy lakott területre érnek és csökkentsék a sebességet, fokozottan figyeljenek a keresztező forgalomra. Ezt a felvetésünket is elutasították, mondván nem a projekt része, erre nincs keret, a terveket már nem lehet átdolgozni. Ettől függetlenül nem mondtunk le a tervünkről, a közvilágítás-fejlesztési elképzeléseink közé beépítjük a csomópont megvilágítását.

Korábbi felvetéseinkre szinte kivétel nélkül azt a választ kaptuk, hogy észrevételeinket a korai üzemeltetési szakaszban elvégzendő közlekedésbiztonsági audit során vizsgálják felül.

Hogy mi lesz a jelenlegi 62-es sorsa?

Egy tíz évvel ezelőtti megállapodás értelmében a jelenlegi 62-es főút egy az egyben átkerült volna az önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe, mondván minden olyan út, ami nem a 62-es főút része, helyi közútnak számít. Az akkori, ma már elfogadhatatlan megállapodás értelmében a jelenlegi nyomvonal felújítás nélkül, az akkor megtekintett állapotban szállt volna át a helyi önkormányzatra. Ezt a megállapodást - ugyancsak több fordulós egyeztetés után - sikerült módosítanunk, és itt köszönjük meg a Magyar Közút vezetésének a pozitív, kompromisszumkész hozzáállását.

Az elfogadott megállapodás értelmében a 62-es út nyomvonala mellett a vasúti átjáró előtti-utáni szakasz a körforgalomig és a körforgalomtól az új 62-esig (2. csomópont) terjedő 125 méteres szakasz továbbra is a Magyar Közút tulajdonában és kezelésében marad. A 2008-as megállapodás értelmében ez is az önkormányzat feladata lett volna. De így a téli hóeltakarítási-síkosságmentesítési munkák is könnyebben megoldhatók.

Szabadegyháza Község Önkormányzata - a korábbi megállapodástól eltérően - átveszi a vasútállomástól a jelenlegi 62-esig, a "trafóházig" terjedő szakaszt, miután később az út-, járdaépítési és közvilágítási korszerűsítési feladatok is egyszerűbben kivitelezhetők. A körforgalomtól a lakótelep végéig terjedő szakasz átkerül az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe, a lakótelep végétől a szárítói csomópontig, az ún. "vízműtelepi" út pedig jelenleg is a mi fenntartásunkban van. Ezt az utat 6 méteresre kiszélesítették, felújították, így ezzel az úttal egy ideig remélhetőleg nem lesz jelentős probléma.
Azon az útszakaszon, ami az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe megy át, az önkormányzat saját maga határozhatja meg - bizonyos keretek között - a forgalmi rendet, így akár a súlykorlátozást, a sebességkorlátozást is.

A lakótelepről nem lehet kitiltani a buszközlekedést, hiszen ezzel elzárnánk a lakótelepi lakosokat a tömegközlekedéstől.

Összegezve: a 62-es út elkerülő szakasza nemzetgazdasági szempontból örvendetes, hiszen a település belterületi szakaszát elkerüli a nagyobb teherforgalom, a két nagyváros - Székesfehérvár és Dunaújváros - között időben is lerövidül a távolság, amely a közlekedőknek mindenképpen kedvező. Szabadegyháza Község Önkormányzatának azonban a településen élők érdekeit, biztonságát is figyelembe kell vennie, így például azt, hogy az eddig biztonságosan járható "vízműtelepi, szárítói út" az egyik legveszélyesebb kereszteződéssé válik, főleg ha a lakótelep felől érkezők nehezen látják a Perkáta felől érkezőket, a nagyobb útív miatt - nem beszélve arról, ha valamelyik évben kukoricát vagy magasabbra növő kultúrnövényt vetnek a táblába. Érveléseink ugyanúgy védik azt a néhány száz embert, akik rendszeresen, naponta többször közlekednek ebben a kereszteződésben (pl. munkába, boltba, orvosi rendelőbe mennek), és nem feltétlenül fognak több kilométert kerülni, főleg ha még így három vasúti átjárón is keresztül kell menniük. Gyerekekről, idősekről is szó van, akik gyakran megszokásból közlekednek. Természetesen intenzív, alapos tájékoztató kampánnyal őket is rá kell vezetni a körültekintő közlekedésre, de tudjuk, hogy sajnos még biztonságosabb, jobban megtervezett útszakaszokon is történhetnek balesetek. A sebességkorlátozó tábla csak akkor ér valamit, ha azt be is tartják, és egy gyalogos, kerékpáros, netán mozgássérült kocsival közlekedőknek idő kell, hogy átérjenek a túloldalra, még akkor is, ha jól belátható egy útszakasz...

Az önkormányzat a forgalomba helyezéshez bizonyos feltételekkel hozzájárul, ám a jövőben fokozottan és folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyi lakosok közlekedésbiztonságát. Tény, hogy több kérdésben sikerült változtatnunk az illetékesek hozzáállásán, ám még így is számos aggályunk van, amit főleg a forgalomba helyezés után fog saját bőrén érezni minden közlekedő lakos és mindenki, aki a községen átutazik.

Reményünket fejezzük ki, hogy a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kételyeink alaptalannak bizonyulnak! Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!


Szabadegyháza Község Önkormányzata